Bazy danych

Połączenie mySQL z PHP

Projektujemy i wykonujemy bazy danych mySQL w połączeniu z PHP, dzięki czemu dziecinnie łątwe staje się zarządzanie bazą ze strony WWW.

PHP >PDF> Inteligo
Ciekawym projektem jest system rozliczania wpłat na podstawie danych z dokumentu PDF. Opieraliśmy się na wyciągach z kont w banku Inteligo. Nasze rozwiązanie oszczędza Twój czas, daje Ci pewność i wygodę. Dokument PDF zamieniany jest na plik tekstowy a ten zostaje poddany obróbce w celu wyodrębnienia klientów oraz ich wpłat. Dane z pliku PDF trafiają do odpowiednich rekordów w bazie danych, zostają przypisane odpowiednim klientom.