Domofony
System CD-3000 przeznaczony jest do dużych, wielowejściowych budynków mieszkalnych lub osiedli mieszkaniowych. Domofon umożliwia obsługę do czterech wejść głównych, znajdujących się np. w ogrodzeniu osiedla mieszkalnego oraz do 15 central obsługujących wejścia podrzędne, prowadzące np. bezpośrednio do klatki schodowej. Do każdej z tych central można podłączyć do 4 bramofonów.

Główne zalety domofonu CD-3000:
 • Możliwość realizacji systemów wielowejściowych z hierarchią wejść. W systemie może pracować jedna nadrzędna kaseta elektroniki obsługująca cztery kasety rozmówne o jednakowym poziomie uprawnień, oraz do 15 podrzędnych kaset elektroniki. Do każdej z kaset podrzędnych można podłączyć maksymalnie 4 kasety rozmówne.
 • Instalacja dwuprzewodowa. Wszystkie unifony połączone są równolegle dwużyłowym przewodem, który łączy je z kasetą elektroniki.
 • Możliwość podłączenia od 1 do 254 unifonów do każdej centrali podrzędnej.
 • Indywidualizacja parametrów użytkownika domofonu. System pozwala indywidualnie dobrać rodzaj i głośność wywołania, oraz konfigurować funkcje zamka szyfrowego- zarówno z poziomu użytkownika jak i instalatora. Nastawy indywidualne można kopiować do wybranych zakresów lokali.
 • Zabezpieczenie kasety rozmównej przed kradzieżą. Każda z kaset rozmównych posiada kod PIN dostarczany przez producenta, którego wprowadzenie warunkuje współpracę kasety rozmównej z kasetą elektroniki.
 • Podświetlenie pól numerowych kasety rozmównej ułatwiające obsługę klawiatury w ciemności.
 • Klawiatura bez styków mechanicznych zapewniająca niezawodną pracę i odporność na szkodliwe warunki atmosferyczne. Klawiatura wykorzystuje 7 wiązek podczerwieni (3 pionowe i 4 poziome), które krzyżują się w miejscach oznaczonych cyfrą. Przesłonięcie dwóch wiązek (przez przyłożenie palca w miejscu oznaczonym cyfrą) jest jednoznacznie interpretowane przez układ mikroprocesorowy kasety jako wybranie odpowiedniej cyfry.
 • Duża odporność kasety rozmównej na uszkodzenia mechaniczne, którą udało się uzyskać dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów oraz specjalnej konstrukcji kasety.
 • Szybkie wejście w systemie z hierarchią wejść. Funkcja ta eliminuje konieczność ponownego nawiązania łączności i odblokowania wejścia przez lokatora po przejściu osoby odwiedzającej przez wejście główne.
 • Potwierdzenie numeru bramy z której nastąpiło wywołanie. Każdy panel w systemie wielowejściowym posiada indywidualny numer, który jest sygnalizowany akustycznie podczas wywołania unifonu (nie dotyczy to numerów bram głównych w systemie z hierarchią wejść).
 • Funkcja zamka szyfrowego pozwalająca na wejście na teren posesji bez konieczności użycia klucza. Każdy lokal posiada indywidualny, czterocyfrowy kod wprowadzany z klawiatury domofonu. Wprowadzenie kodu poprzedzane jest podaniem numeru lokalu, do którego został on przypisany, zaś jego użycie sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym w unifonie zainstalowanym w tym lokalu.
 • Możliwość otwierania drzwi wejściowych przy pomocy kluczy DALLAS.
 • Sterowanie elektrozaczepem blokującym wejście do obiektu.
 • Zasilanie buforowe pozwalające na pracę systemu w przypadku zaniku napięcia w sieci energetycznej.
 • Możliwość wykorzystania istniejącej instalacji elektrycznej domofonu CD-2000 wraz z zainstalowanymi unifonami.
 • Procedury instalacyjne i serwisowe pozwalające na szybką i łatwą konfigurację domofonu, oraz lokalizację uszkodzonych podzespołów oraz wstępną diagnozę uszkodzenia.
Kasety rozmówne w systemie CD-3000 są zabezpieczone przed kradzieżą przy pomocy kodu wprowadzanego przez instalatora po instalacji kasety. Metoda odblokowania kasety rozmównej opisana jest w punkcie 7 (procedura P-0) instrukcji lub na ulotce z kodem odbezpieczającym, dołączonym do kasety rozmównej.

System koordynacyjny to połączenie techniki stosowanej w nowoczesnych domofonach cyfrowych z koncepcją unifonów analogowegowych, dwuprzewodowych, podłączonych do wspólnego dekodera. Rozwiązanie to pozwala na uzyskanie nowoczesnych funkcji przy zachowaniu stosunkowo niskiej ceny (dzięki zastosowaniu tanich unifonów).

 • Kaseta rozmówna w układzie pionowym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów zaprojektowaliśmy domofon z klawiaturą w układzie pionowym, która doskonale nadaje się do montażu na wąskich elementach ścian, drzwi wejściowych itp. Panel kasety rozmównej posiada zawiasy, które utrzymują go pod kątem 90 stopni względem ramki zamontowanej w ścianie, dzięki czemu instalator może wygodnie podłączyć przewody i dokonać regulacji domofonu.
 • Mechaniczna klawiatura.
 • Funkcja zamka szyfrowego. Lokatorzy mogą wejść do budynku bez użycia klucza. Każdy numer lokalu ma wstępnie przypisany kod zamka szyfrowego przekazywany lokatorowi przez instalatora. Kod ten może być w miarę potrzeby zmieniany przez lokatora lub instalatora.
 • Klucz z pastylką DALLAS. Klucze DALLAS posiadają chip z unikalnym numerem, który jest w nich zaprogramowany na stałe i nie można go zmienić ani skopiować. Daje to dużą przewagę nad kodem zamka szyfrowego, w posiadanie którego mogą stosunkowo łatwo wejść osoby nieuprawnione. Otwieranie zamka następuje w momencie przyłożenia klucza do czytnika znajdującego się w pobliżu klawiatury- warunkiem jest wcześniejsze zaprogramowanie klucza w czytniku. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne nie tylko dla lokatorów, ale i dla administratorów nieruchomości, listonoszy itp. Domofon posiada rozbudowane procedury pozwalające w prosty sposób zarządzać kluczami (dodawać, usuwać, przypisywać do poszczególnych lokali itp.) Możliwe jest też zarządzanie kluczami za pośrednictwem komputera.
 • Programowanie z komputera PC. Wszystkie parametry domofonu do których ma dostęp instalator można programować używając komputera PC z kablem do programowania. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Ponieważ pozwala na szybką konfigurację domofonu, którą można zapisać do pliku i wykorzystać dowolna ilość razy. Ponadto można przygotować wstępną konfigurację kluczy elektronicznych, w której znajdują się numery kluczy wspólne dla każdego domofonu (klucze administratorów, listonoszy itd.). Taka wstępna konfiguracja zapisana na dysku może być użyta dowolną ilość razy do dodania nowych użytkowników bez konieczności kontaktu z ich właśccielami.
 • Zasilanie buforowe. W domofonie KD-3000 zastosowany został układ ładowania akumulatora, czuwający jednocześnie nad zabezpieczeniem akumulatora przed całkowitym rozładowaniem.
 • Mała wrażliwość na uszkodzenia unifonów. Układ jest tak skonstruowany, że zwarcie na jednym z unifonów nie wpływa na poprawna pracę pozostałych.
 • Niska cena unifonów.

Nowy super płaski monitor głośnomówiący z kolorowym 5" ekranem LCD tylko 26 mm grubości! Nowy panel zewnętrzny wykonany jest z żeliwa, posiada ukrytą kolorową kamerą i doświetleniem diodami LED. Zestaw wideodomofonowy przeznaczony jest do domku jednorodzinnego.Do systemu możemy podłączyć dodatkowe wejście poprzez przełącznik CM-06DNQH.Video domofon można rozbudować o maksymalnie 3 monitory CM-06DNRV6. W sumie mogą być podłączone aż 4 monitory. Po podłączeniu dodatkowych monitorówuaktywnia się funkcja interkomu tj. rozmowa wewnętrzna pomiędzy monitorami.Monitor ma regulację głośności dzwonka, kontrastu oraz jasności obrazu. Możemyprzystosować prace monitora według swoich indywidualnych wymagań.W każdej chwili możemy podejrzeć obraz z kamery. Podgląd jest dyskretny, więcodwiedzająca osoba nawet nie wie że jest obserwowana. Zasilacz przystosowanyjest do montażu w rozdzielni prądowej na szynę DIN. Jest to profesjonalne rozwiązanie zapewniające prawidłowe działanie. Sterowanie elektrozaczepem w furtce czy drzwiach odbywa się poprzez przekaźnik w kamerze. Oferujemy szeroką gamę urządzeń tego typu.